Protokół nr 17/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 22.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 17/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 22 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


 

OB.0012.6.17.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:38

Godz. zakończenia: 11:05

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 4 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.

 

O godzinie 8:41 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 

Następnie radni zajęli się sporządzaniem protokołu pokontrolnego.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zapytał, czy kosztorys inwestorski powinien być zawarty jako kwota brutto czy netto.

 

Pani Ewa Rybacka, pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, odpowiedziała, że kosztorys inwestorski jest szacunkiem, gdzie jego kwoty wyrażone są w cenie netto. Pani Ewa Rybacka dodał, że niektóre programy przewidują możliwość dodania do kwoty podatku.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 2 września 2015 r., na godzinę 8:30.

 

O godz. 11:05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.