Protokół nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 2.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 18/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 2 września 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.2.18.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:30

Godz. zakończenia: 10:22

 

Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Radny Ryszard Teuschner zapytał, ile telefonów służbowych posiada Straż Miejska.

 

Strażnik Miejski Leszek Winiszewski odpowiedział, że telefonów służbowych jest około 6.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 10 września 2015 r., o godzinie 8:30.

 

O godz. 10:22 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.