Protokół nr 19/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 10.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 19/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 10 września 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.19.15

 

Godz. rozpoczęcia: 10:30

Godz. zakończenia: 12.05

 

Temat: Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.


 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 23 września 2015 r., o godzinie 8.30.


O godz. 12.05 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.