Protokół nr 24/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Protokół nr 24/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.2.24.15

 

Godz. rozpoczęcia: 9.00

Godz. zakończenia: 11.00

 

Temat:

  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej – kontynuacja (podpisanie protokołu pokontrolnego).

  2. Omówienie planu pracy komisji na rok 2016.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych. Nieobecna radna Małgorzata Szczotka.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Radni przystąpili do sporządzenia protokołu pokontrolnego nr 4/15/VII z kontroli inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej.


O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.