Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 25.02.2015 r.
w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.4.6.15
godz. rozpoczęcia 8.30
godz. zakończenia 10.40

 

 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na Gimnazjum nr 1.

 
Radni spotkali się w Gimnazjum Nr 1 w Puszczykowie.
Przewodniczący Władysław Hetman stwierdził obecność wszystkich członków Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radni dokonali wizji lokalnej przeprowadzonej inwestycji. Bieżących wyjaśnień udzielał dyrektor Gimnazjum Tomasz Żak oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński o pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Przemysław Musiał.

 
Następnie radni przenieśli się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.