Protokół nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 5 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.16.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:00
 
Temat:                                       
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie Komisji (obecnych 5 radnych,).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Członkowie kontynuowali przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu za 2016 rok:
- segregator III    (radny Ryszard Teuschner),
- segregator V      (radny Łukasz Grzonka),
- segregator VII    (radna Dorota Łuczak-Dydowicz).
 
 
Ad 2. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie.
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 12 października br. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant