Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.1.3.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
  2. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu oraz przekazali pytania do Urzędu Miejskiego. Pytania stanowią załącznik do protokołu.

Ad 2. Kontrola inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Radni przystąpili do kontroli inwestycji pn. Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

Ad 3. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 10:10 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.

 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant