Protokół nr 13/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.13.2017
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:20
 
Temat:                                       
  1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 16 sierpnia br. o godz. 8:30.
 
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak