Protokół nr 18/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 4 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.18.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:30
 
Temat:                                       
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Komisja przystąpiła do sprawdzania dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku:
  • Obóz harcerski - ZHP (radna Małgorzata Szczotka);
  • Polsko-francuskie zaślubiny - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Ryszard Teuschner);
  • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych - Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior" (radna Dorota Łuczak-Dydowicz);
  • Festiwal Akademii gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce - Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide (radny Władysław Hetman);
  • Organizacja letniego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia (radny Łukasz Grzonka).
O godz. 9:20 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Ad 2.   Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane podczas poprzednich posiedzeń.
 
O godz. 10:10 posiedzenie opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 4 radnych).
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 11 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak