Protokół nr 19/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.1.19.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    9:55
 
Temat:                                       
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Komisja kontynuowała sprawdzanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku:
  • Obóz harcerski - ZHP (radna Małgorzata Szczotka);
  • Polsko-francuskie zaślubiny - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Ryszard Teuschner);
  • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych - Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior" (radna Dorota Łuczak-Dydowicz);
  • Festiwal Akademii gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce - Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide (radny Władysław Hetman);
  • Organizacja letniego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia (radny Łukasz Grzonka).
 
Członkowie komisji sformułowali pytania do kontrolowanych dokumentacji.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 18 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 9:55 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak