Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:07
Godz. zakończenia:   10:15
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz i radnego Łukasza Grzonki; obecnych 3 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej kontrolowanej inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
 
O godz. 8:33 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 8:34 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na środę, 15 lutego o godz. 8:00.
 
 
O godz. 9:30 posiedzenie opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 4 radnych).
 
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak