2018

Protokół nr 15/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.15.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    10:00
 
Tematy:                                       
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner – segregator IX
- radny Władysław Hetman – segregator VIII
- radny Mariusz Frąckowiak – segregator VII
- radny Piotr Guziałek – segregator VI
- radny Krzysztof Paszkowski – segregator V.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek 10 stycznia 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 14/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
Protokół nr 14/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 5 września 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, pok. 103
 
OB.0012.1.14.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia:10.20
 
Tematy:                                       
 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga 
 

Protokół nr 13/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
Protokół nr 13/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, pok. 103
 
OB.0012.1.13.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:50
Godz. zakończenia: 10.20
 
Tematy:                                       
 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na sformułowane do kontrolowanej dokumentacji pytania.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 5 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 11/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 

OB.0012.1.11.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:40
Godz. zakończenia:    10.20
 
Tematy:                                      
1.      Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do sprawdzania dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe - umowa 4/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r. przedmiot umowy: „Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie” (radny Ryszard Teuschner).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron, umowa nr 21/2017-OPP z dnia 15.03.2017 r., przedmiot umowy: „Organizacja jubileuszowej wizyty Francuzów z miasta partnerskiego Chateaugiron w ramach rozwijana kontaktów międzynarodowych trwających od 20 lat” (radny Władysław Hetman).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja ReStart, umowa nr 2/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci” (radna Małgorzata Szczotka).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja Piotra Reissa, umowa nr 1/2017 OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Puszczykowa” (radny Łukasz Grzonka).
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 22 sierpnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 12/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 

OB.0012.1.12.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      8:30
Godz. zakończenia:      10.40
 
Tematy:                                       
1.      Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do sprawdzania dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe - umowa 4/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r. przedmiot umowy: „Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie” (radny Ryszard Teuschner).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron, umowa nr 21/2017-OPP z dnia 15.03.2017 r., przedmiot umowy: „Organizacja jubileuszowej wizyty Francuzów z miasta partnerskiego Chateaugiron w ramach rozwijana kontaktów międzynarodowych trwających od 20 lat” (radny Władysław Hetman).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja ReStart, umowa nr 2/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci” (radna Małgorzata Szczotka).
 • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja Piotra Reissa, umowa nr 1/2017 OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Puszczykowa” (radny Łukasz Grzonka).
O godz. 10:30 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 3 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 29 sierpnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

 

Protokół nr 10/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.1.10.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:54
 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:52 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator IV (cz. 1 i 2)
- radna Małgorzata Szczotka - segregator I
- radny Łukasz Grzonka - segregator III
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godz. 10:54 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 9/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 

OB.0012.1.9.2018        
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.  
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator IV (część 1 i 2)
- radna Małgorzata Szczotka - segregator I
- radny Łukasz Grzonka - segregator III
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
 
O godzinie 10:00 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 3 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 20 czerwca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant
 

Protokół nr 8/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.8.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:45
Godz. zakończenia:   10:00
 
Tematy:                                      
 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
 
 
Władysław Hetman              - jestem za
Małgorzata Szczotka            - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz       - jestem za
Łukasz Grzonka                  - jestem za
Ryszard Teuschner              - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 13 czerwca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    9:45
 
Tematy:                              
 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki oraz radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2017 rok. Omówiono następujące dokumenty:
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb 27S IV kwartał 2017),
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb 28S IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb N IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (Rb NDS IV kwartał 2017),
- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb PDP IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (RB ST IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb Z IV kwartał 2017).
 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 16 maja br. o godz. 8:30.
 
O godz. 9:45 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:50
 
Tematy:                              
 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Radni zapoznali się z odpowiedziami na pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na wątpliwości komisji dotyczące udzielonych odpowiedzi związanych z kontrolowaną inwestycją.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na poniedziałek, 7 maja br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 5/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.5.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:40
 
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał gości i radnych; (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja spotyka się na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Libelta.
 
Od godziny 8:50, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2" (pytania stanowią załącznik do protokołu).
 
O godzinie 9:50 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 4 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 18 kwietnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     9:00
Godz. zakończenia:    10:40
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych, (chwilowa nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn..: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
O godz. 9:15 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 5 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 11 kwietnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.3.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:                                        
 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na poniedziałek, 26 marca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia:10:08
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn.: „Modernizacja ul. Granicznej" - wizja lokalna.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych; chwilowa nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera oraz radnego Łukasza Grzonki.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" - wizja lokalna.
Komisja ze względu na warunki atmosferyczne odstąpiła od przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
O godzinie 8:45 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 4 radnych).
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja ul. Granicznej.
 
O godzinie 9:00 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" sformułowane przez radnych podczas poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 14 marca br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:08 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 10:15
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
Komisja przystąpiła z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
 
O godzinie 8:40 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 28 lutego br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant