Protokół nr 11/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 

OB.0012.1.11.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:40
Godz. zakończenia:    10.20
 
Tematy:                                      
1.      Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do sprawdzania dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
  • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe - umowa 4/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r. przedmiot umowy: „Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie” (radny Ryszard Teuschner).
  • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron, umowa nr 21/2017-OPP z dnia 15.03.2017 r., przedmiot umowy: „Organizacja jubileuszowej wizyty Francuzów z miasta partnerskiego Chateaugiron w ramach rozwijana kontaktów międzynarodowych trwających od 20 lat” (radny Władysław Hetman).
  • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja ReStart, umowa nr 2/2017-OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci” (radna Małgorzata Szczotka).
  • Rozliczenie udzielonej dotacji - beneficjent Fundacja Piotra Reissa, umowa nr 1/2017 OPP z dnia 02.01.2017 r., przedmiot umowy: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Puszczykowa” (radny Łukasz Grzonka).
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 22 sierpnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga