Protokół nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.11.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 9:40
 
Tematy:
  1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 roku:
 
  • Promocja zdrowia nad Bałtykiem - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Krzysztof Paszkowski),
  • Cykl Turniejów „Tenis 10" o Puchar Agnieszki Radwańskiej dla dzieci - Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka (radny Władysław Hetman),
  • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci - Fundacja ReStart (radny Piotr Guziałek),
  • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grupy początkującej - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
  • Organizacja letniego zgrupowania lekkoatletycznego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo - MKS Juvenia Puszczykowo (radny Mariusz Frąckowiak).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
  • wtorek 11 czerwca br. o godzinie 8:00,
  • wtorek 18 czerwca br. o godzinie 8:00.
 
 
O godzinie 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant