Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.1.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:02
Godz. zakończenia: 10:25
 
Tematy:
1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Ryszard Teuschner - segregator IX,
- radny Władysław Hetman - segregator VIII,
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator VII,
- radny Piotr Guziałek - segregator VI,
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator V.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez radnych.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 17 stycznia br. o godzinie 8.00,
- czwartek 31 stycznia br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant