Protokół nr 17/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.17.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:14
Godz. zakończenia:    9:47
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek 3 października 2019 r. o godz. 8:00.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji kontrolowanej inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania komisji dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane podczas poprzedniego posiedzenia.
 
 
O godz. 9:47 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak