Protokół nr 20/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 19 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.20.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:10
Godz. zakończenia:    9:55
 
Tematy:                                      
1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
Radny Ryszard Teuschner              - segregator III 2019
Radny Władysław Hetman              - segregator IV 2019
Radny Mariusz Frąckowiak              - segregator V 2019
Radny Piotr Guziałek                     - segregator VI 2019
Radny Krzysztof Paszkowski         - segregator VII 2019
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 28 listopada oraz 3 grudnia.
 
 
O godz. 9:55 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak