Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 10:00
 
Tematy:
  1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 roku:
  • Cykl Turniejów "Sportoteka Puszczykowo Football Cup" – radny Ryszard Teuschner,
  • Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców – radny Mariusz Frąckowiak,
  • Cykl Ogólnopolskich Turniejów "Tenis 10" dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej – radny Piotr Guziałek,
  • Organizacja Mistrzostw Polski w Mölkky 24 - 25 sierpnia 2019 r. – radny Krzysztof Paszkowski,
  • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup dzieci – radny Władysław Hetman.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 27 sierpnia br. godz. 8:30
 
O godzinie 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga