Protokół nr 3/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

Protokół nr 3/14

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,

które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.6.14

Godzina rozpoczęcia: 17:35

Godzina zakończenia: 19:35

 

Komisja w składzie:

 

Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz

Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka

Członkowie:

Andrzej Dettloff

Bogumiła Dolska

Kinga Górna-Krzeszowiak

Tomasz Potocki

Maciej Stelmachowski

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Tematy:

  1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały największe dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Fiedlerów).

 

  1. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.

 

  1. Dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.

 

  1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.

 

Ad.1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały największe dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Fiedlerów).

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele organizacji PZERiI.

 

Przewodnicząca Związku pani Danuta Janaszek poinformowała, że organizowane są wyjazdy rehabilitacyjne czy kulturalne, spotkania wiosenne i jesienne a dodatkowo przygotowywane są paczki dla seniorów (170-176 szt.). Pani Janaszek poinformowała, że na corocznym spotkaniu opłatkowym dla seniorów 80+ spotkało się ponad 80 osób na 400 członków.

 

Następnie głos zabrał pan Jerzy Pelowski z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, który poinformował, iż z ośrodka korzysta 26 osób. Pan Pelowski poinformował, że Fundacja na chwilę obecną realizuje 5 projektów takich jak: Malta Strong, obóz sportowo-rehabilitacyjny, akademia umiejętności, smaki Polski czy W ieczór z Aniołami.

 

Anna Fiedler poinformowała, że Fundacja Fiedlerów obchodzi podwójny jubileusz, dlatego przygotowano szereg atrakcji takich jak: wystawa fotografii, warsztaty mody Etno, warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci czy festiwal nad Wartą. Pani Anna Fiedler poinformowała, że uczestnictwo jest bezpłatne, dlatego Fundacja stara się o dofinansowania od sponsorów.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz podziękowała przedstawicielom za wypowiedzi oraz zapytała czy wszystkie dotacje są już rozliczone.

 

Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że zostało 10,5 tys. aczkolwiek jest to pula na dodatkowe wydarzenia.

 

Przewodnicząca Komisji zapytała również dlaczego Festiwal Dawnych Komputerów i Gier oraz Harcerze nie dostali dofinansowania. Jak wytłumaczyła Katarzyna Nowak-Śronek pierwsi nie mieścili się w obszarze kultury natomiast harcerze musieliby poprawić ofertę.

 

Ustalono również, że zwroty wynikają ze źle wydanych środków na rzeczy, które nie były zaplanowane w budżecie.

 

 

Ad.2. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy pan Karol Majewski poinformował, że z pomocy społecznej korzysta 197 rodzin. Wyjaśnił, że zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł i korzystają z niego łącznie 54 osoby. Zmiana nastąpiła w kwestii świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, kwota zasiłku to 620 zł a pomoc otrzymuje 20 osób.

 

Przewodnicząca Komisji chciała się dowiedzieć czy MOPS korzysta z środków zewnętrznych oraz programów powiatu.

 

Karol Majewski poinformował, że w latach 2008-2013 realizowano w Puszczykowie projekt w stronę aktywności a na chwilę obecną wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizują projekt Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego". Ponadto MOPS chce zorganizować wakacje z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

 

Ustalono, że podczas zbiórki żywności uzbierano prawie 800 kg jedzenia co wystarczyło na ponad 100 paczek dla najbardziej potrzebujących.

 

Ad.3. Dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.

 

Wiceburmistrz poinformował, że nie można ingerować w kompetencje osób prywatnych, zapisy dotyczące tego, co można robić na swoim terenie natychmiast są wyrzucane przez wojewodę. Wiceburmistrz oznajmił, że radca prawny sprawdzi czy zapisy na temat roślin wyrastających poza płot są zgodne z ustawą.

 

 

Ad.4. Sprawy bieżące.

 

Zebrani Radni poruszyli temat mieszkań znajdujących się na ul. Poznańskiej 36.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że po przekazaniu mieszkań niektórzy właściciele podjęli prace polegające na demontażu płytek oraz paneli podłogowych. W związku z tym wykonawca oznajmił, że nie udzieli na te prace gwarancji.

 

Radny Tomasz Potocki przypomniał sprawę mieszkańca, który zwrócił się z prośbą aby sam wyremontować mieszkanie.

 

Wiceburmistrz oznajmił, że nie ma pewności czy mieszkańcy ul. Poznańskiej 36 sami nie po uszkadzali mieszkania podczas rozbiórki a jeśli chodzi o mieszkańca, który chce wyremontować mieszkanie samodzielnie to sytuacja jest zupełnie odmienna.

 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat wandalizmu w mieście, chciała również uzyskać informację czy Straż Miejska jest w stanie zmienić godziny dyżurowania, tak aby była dostępna w nocy.

 

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że niestety ma za mało osób do zmian tego typu.

 

Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych należy zaprosić Komendanta Policji w Puszczykowie.

 

Zebrani Radni ustalili, że warto zrobić koncepcje terenu znajdującego się pomiędzy apteką a komisariatem policji.

 

O godz. 19:35 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.