Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018 r. w formie wizyty studyjnej

 

OB.0012.5.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 16:00
 
Tematy:
  1. Spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA".
  2. Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" z prezesem Danutą Vergin (Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 19).
  3. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs (Oborniki, ul. Droga Leśna 60).
  4. Zlecenia dla CIS z Urzędu Miasta; zamówienia społecznie odpowiedzialne i współpraca z Miastem Poznań oraz z firmami, resocjalizacja społeczno-zawodowa uczestników CIS; omówienie działalności Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
  5. Omówienie działalności Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół".
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Agaty Wójcik oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:00 Komisja spotkała się przed Urzędem Miejskim w Puszczykowie (Puszczykowo, ul. Podleśna 4) skąd udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA" (Puszczykowo, ul. Stroma 3).
 
Ad 1. Spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA".
O godzinie 8:15 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 5 radnych).
 
Członek zarządu spółdzielni socjalnej „LUPA" Luiza Niedźwiecka-Kowalonek przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedziała na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 9:00 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" (Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 19).
 
Ad 2. Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" z prezesem Danutą Vergin.
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" Danuta Vergin przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedziała na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 10:30 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz z Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs (Oborniki, ul. Droga Leśna 60).
 
Ad 3. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs.
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni „Uciec Dystrofii" Grażyna Stachowiak przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
Dyrektor administracyjny Spółdzielni „Uciec Dystrofii" Aldona Banaszyk-Karwacka odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs opowiedział o współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 
O godzinie 12:30 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Centrum Integracji Społecznej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
 
Ad 4. Zlecenia dla Centrum Integracji Społecznej z Urzędu Miasta; zamówienia społecznie odpowiedzialne i współpraca z Miastem Poznań oraz z firmami, resocjalizacja społeczno-zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej; omówienie działalności Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
Przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej Krzysztof Urbaniak opowiedział o zamówieniach społecznie odpowiedzialnych oraz współpracy z Miastem Poznań i firmami, przedstawił również temat resocjalizacji społeczno-zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz omówił działalność Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.
 
O godzinie 14:20 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół"(Poznań, Śródka 6).
 
Ad 5. Omówienie działalności Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół".
Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół" Jadwiga Sadowska przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 15:20 Komisja wróciła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (Puszczykowo, ul. Podleśna 4).
 
O godzinie 16:00 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant