Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 r. na terenie Zakola Warty oraz w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

RM.0012.5.4.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:30
 
Tematy:
  1. Wizja lokalna na terenie Zakola Warty w związku z projektem pn. „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, spotkanie z wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru.
  2. Informacja na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie letnim.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza); Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1.  Wizja lokalna na terenie Zakola Warty w związku z projektem pn. „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, spotkanie z wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru.
Komisja spotkała się na terenie Zakola Warty, gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Podczas wizji lokalnej obecny był wykonawca inwestycji pani Justyna Krupa-Gust z firmy „Garden Project” oraz pełniąca funkcję inspektora nadzoru pani Agnieszka Pawłowska. Z ramienia Urzędu Miejskiego obecni byli sekretarz Maciej Dettlaff oraz pani Aleksandra Wolińska.
 
Ad 2. Informacja na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie letnim.
Komisja udała się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała oprowadził zgromadzonych po remizie strażackiej oraz przedstawił informacje na temat działalności OSP w okresie letnim.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godzinie 18:30 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewskazakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant