Protokół pokontrolny nr 2/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej"

Protokół pokontrolny nr 2/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej"