Protokół pokontrolny nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku

Protokół pokontrolny nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku