Protokół pokontrolny nr 1/20/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki