Protokół pokontrolny nr 1/15/VII z kontroli inwestycji pn. Adaptacja budynku "Starej szkoły" na Gimnazjum nr 1

Protokół pokontrolny nr 1/15/VII z kontroli inwestycji pn. Adaptacja budynku "Starej szkoły" na Gimnazjum nr 1