Protokół pokontrolny nr 1/17/VII z kontroli inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie o sanitariaty

Protokół pokontrolny nr 1/17/VII z kontroli inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie o sanitariaty