Protokół pokontrolny nr 1/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Strażackiej"

Protokół pokontrolny nr 1/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Strażackiej"