Protokół pokontrolny nr 2/14/VI z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2013 roku

Protokół nr 2/14/VI z kontroli rozliczania doatcji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych  zadań publicznych w 2013 roku

Uwagi dot. protokołu pokontrolnego nr 2/14/VI