Protokół pokontrolny nr 2/15/VII z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku