Protokół pokontrolny nr 2/16/VII z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2015 roku

 

Protokół pokontrolny nr 2/16/VII z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych  zadań publicznych w 2015 roku

Uwagi Burmistrza Miasta dot. protokołu pokontrolnego nr 2_16_VII