Protokół pokontrolny nr 2/17/VII z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie”

Protokół pokontrolny nr 2/17/VII z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie"