Protokół pokontrolny nr 2/18/VII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie"