Protokół pokontrolny nr 3/15/VII z kontroli inwestycji pn. "Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie"

 

Protokół pokontrolny nr 3/15/VII z kontroli inwestycji pn. "Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie"

 

Wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego nr 3/15/VII dot. kontroli pn. "Budowa ul. Jastrzębiej w Puszczykowie"

Załącznik do wyjaśnień