Protokół pokontrolny nr 3/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku

Protokół pokontrolny nr 3/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku