Protokół pokontrolny nr 4/17/VII z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2016 roku