Protokół pokontrolny nr 4/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny” przy Szkole Podstawowej nr 1

Protokół pokontrolny nr 4/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1