Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia o ponownym rozpatrzeniu sprawy dot. rozbudowy dróg wojewódzkich 430 oraz 431Modyfikacja dokumentu2020-10-30 11:53:54Katarzyna Nowak-Śronek
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia o ponownym rozpatrzeniu sprawy dot. rozbudowy dróg wojewódzkich 430 oraz 431Utworzenie dokumentu2020-10-30 11:50:45Katarzyna Nowak-Śronek
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wydaniu decyzji dotyczącej budowy ulicy Bolesława Prusa w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznegoModyfikacja dokumentu2020-10-30 09:17:55Katarzyna Nowak-Śronek
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wydaniu decyzji dotyczącej budowy ulicy Bolesława Prusa w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznegoUtworzenie dokumentu2020-10-30 09:13:31Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie nr 91/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019Utworzenie dokumentu2020-10-29 14:01:20Hanna Dudzik-Zoga
Informacja z otwarcia ofertUtworzenie dokumentu2020-10-29 11:59:14Agnieszka Hahuła
Modyfikacja dokumentu2020-10-28 11:44:27Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2020-10-28 11:44:18Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2020-10-28 11:42:21Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2020-10-28 11:42:03Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiUtworzenie dokumentu2020-10-27 12:08:30Katarzyna Nowak-Śronek
PozostałeModyfikacja dokumentu2020-10-27 12:04:57Katarzyna Nowak-Śronek
Modyfikacja dokumentu2020-10-27 09:15:46Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2020-10-27 09:14:41Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Zarządzenie nr 95/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 paździenrika 2020 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony części nUtworzenie dokumentu2020-10-23 14:22:17Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie nr 94/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.Modyfikacja dokumentu2020-10-23 14:19:59Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie nr 94/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.Utworzenie dokumentu2020-10-23 14:19:41Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie nr 93/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr Utworzenie dokumentu2020-10-23 13:33:54Hanna Dudzik-Zoga
III kwartałUtworzenie dokumentu2020-10-23 11:42:57Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie nr 90/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2020 r. w sprawie refundacji kosztów szczepień przeciw grypie pracowników Urzędu Miejskiego w PuszczykowieUtworzenie dokumentu2020-10-22 15:23:18Hanna Dudzik-Zoga