Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 170/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocyModyfikacja dokumentu2020-05-28 13:56:30Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 170/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocyModyfikacja dokumentu2020-05-28 13:56:04Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 170/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocyModyfikacja dokumentu2020-05-28 13:55:38Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 170/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocyUtworzenie dokumentu2020-05-28 13:53:56Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 169/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest MiastoModyfikacja dokumentu2020-05-28 13:48:49Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 169/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest MiastoModyfikacja dokumentu2020-05-28 13:47:54Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2018 roku udzielił pomocy publicznejUsunięcie dokumentu2020-05-28 13:44:23Katarzyna Nowak-Śronek
Uchwała Nr 169/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest MiastoUtworzenie dokumentu2020-05-28 13:43:22Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 168/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiastUtworzenie dokumentu2020-05-28 13:40:45Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych...Modyfikacja dokumentu2020-05-28 13:38:00Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych...Modyfikacja dokumentu2020-05-28 13:37:23Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych...Modyfikacja dokumentu2020-05-28 13:36:10Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych...Utworzenie dokumentu2020-05-28 13:34:44Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromUsunięcie dokumentu2020-05-28 13:32:03Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromUtworzenie dokumentu2020-05-28 13:31:09Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 166/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.Utworzenie dokumentu2020-05-28 13:27:12Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-28 09:29:53Katarzyna Nowak-Śronek
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-28 09:29:47Katarzyna Nowak-Śronek
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-28 09:29:15Katarzyna Nowak-Śronek
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rokUtworzenie dokumentu2020-05-28 09:27:50Katarzyna Nowak-Śronek