Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaModyfikacja dokumentu2021-01-19 11:15:22Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Wzory dokumentów - obowiązująceModyfikacja dokumentu2021-01-19 10:42:54Katarzyna Nowak-Śronek
Wzory dokumentów - obowiązująceModyfikacja dokumentu2021-01-19 10:41:39Katarzyna Nowak-Śronek
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaModyfikacja dokumentu2021-01-19 09:41:20Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaModyfikacja dokumentu2021-01-19 09:38:26Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaModyfikacja dokumentu2021-01-19 09:36:48Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaModyfikacja dokumentu2021-01-19 09:36:27Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
25. sesja Rady Miasta PuszczykowaUtworzenie dokumentu2021-01-19 09:34:25Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o wykazie lokali przeznaczonych do wydzierżawieniaUtworzenie dokumentu2021-01-15 14:33:08Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie Nr 113/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.Utworzenie dokumentu2021-01-15 14:27:09Hanna Dudzik-Zoga
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa karty adresowej zabytkuUtworzenie dokumentu2021-01-14 14:15:23Agnieszka Hahuła
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i NiwUtworzenie dokumentu2021-01-14 14:13:01Agnieszka Hahuła
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędUtworzenie dokumentu2021-01-14 14:11:42Agnieszka Hahuła
Zarządzenie Nr 8/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wydzierżawienia w budynku komunalnym w Puszczykowie prUtworzenie dokumentu2021-01-14 14:02:59Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 6/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powłania Komisji Konursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 108/2Modyfikacja dokumentu2021-01-14 13:34:44Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 7/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy lokali w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta PuszczykUtworzenie dokumentu2021-01-14 13:33:42Hanna Dudzik-Zoga
Modyfikacja dokumentu2021-01-14 10:44:25Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się zdalnie 21 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-01-13 13:55:31Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się zdalnie 21 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-01-13 13:53:51Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się zdalnie 21 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-01-13 13:52:53Agnieszka Głowacka-Bartkowiak