Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 327/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zasad...Utworzenie dokumentu2021-11-30 11:52:23Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 326/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania...Modyfikacja dokumentu2021-11-30 11:39:20Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 326/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania...Modyfikacja dokumentu2021-11-30 11:39:02Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 326/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania...Modyfikacja dokumentu2021-11-30 11:38:38Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 326/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania...Utworzenie dokumentu2021-11-30 11:38:02Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2021-11-30 11:03:07Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2021-11-30 11:02:43Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dn. 26.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. bocznej od ul. Niwka StaraModyfikacja dokumentu2021-11-26 13:25:11Agnieszka Hahuła
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dn. 26.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. bocznej od ul. Niwka StaraUtworzenie dokumentu2021-11-26 13:22:04Agnieszka Hahuła
Zarządzenie Nr 83/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.Utworzenie dokumentu2021-11-24 15:14:47Hanna Dudzik-Zoga
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i wolnożyjących na terenie Miasta Puszczykowa w roku 2022 - UWAGA! ZMIANA TERMINUModyfikacja dokumentu2021-11-24 12:25:47Katarzyna Nowak-Śronek
Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2021 roku oraz udzielone odpowiedziModyfikacja dokumentu2021-11-24 11:47:28Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2021-11-24 11:33:47Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 33/21/VIII 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 26 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4Modyfikacja dokumentu2021-11-24 11:32:44Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 33/21/VIII 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 26 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4Modyfikacja dokumentu2021-11-24 11:30:53Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 33/21/VIII 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 26 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4Utworzenie dokumentu2021-11-24 11:29:58Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działań na rzecz integracji europejskiejModyfikacja dokumentu2021-11-24 11:16:39Katarzyna Nowak-Śronek
I konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiomModyfikacja dokumentu2021-11-24 11:14:56Katarzyna Nowak-Śronek
II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działań na rzecz integracji europejskiejUtworzenie dokumentu2021-11-24 11:13:44Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie Nr 82/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 rUtworzenie dokumentu2021-11-24 11:11:14Hanna Dudzik-Zoga