Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 234/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.Utworzenie dokumentu2021-02-25 11:02:02Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2021-02-25 08:50:14Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 200/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:38:30Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 201/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:36:20Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 208/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:34:14Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 213/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:31:54Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 217/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:29:51Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 218/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:28:00Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 219/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:26:12Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 220/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 12:24:29Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Uchwała Nr 231/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia...Modyfikacja dokumentu2021-02-24 11:21:16Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 22 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-02-24 08:39:20Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 22 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomUtworzenie dokumentu2021-02-24 08:37:22Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
2021Utworzenie dokumentu2021-02-24 07:44:53Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Petycja nr 1/2021 o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.Modyfikacja dokumentu2021-02-23 12:27:04Hanna Dudzik-Zoga
Petycja nr 1/2021 o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.Utworzenie dokumentu2021-02-23 11:43:38Hanna Dudzik-Zoga
2021Utworzenie dokumentu2021-02-23 10:56:28Hanna Dudzik-Zoga
Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Puszczykowa w roku 2021Utworzenie dokumentu2021-02-23 08:55:14Katarzyna Nowak-Śronek
Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Puszczykowa w roku 2021Utworzenie dokumentu2021-02-23 08:52:02Katarzyna Nowak-Śronek
IV kwartałModyfikacja dokumentu2021-02-23 08:30:42Katarzyna Nowak-Śronek