Rejestr przyznanych wyróżnień honorowych

Rejestr przyznanych wyróżnień honorowych

(Zgodnie z § 7. uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych)

Lp. Dla kogo Nr uchwały Data podjęcia Tytuł Uwagi
1 Witold Frankowski 45/07/V 11.07.2007 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
2 Krystyna Białecka–Pruszewicz 46/07/V 11.07.2007 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
3 Annick Vaultier 47/07/V 11.07.2007 Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa
4 Arkady Fiedler 131/08/V 28.05.2008 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
5 Michał Thiel 132/08/V 28.05.2008 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
6 Franciszek Heigelmann 230/09/V 8.10.2009 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
7 Zofia Skibińska 231/09/V 8.10.2009 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
8 Zdzisław Pałczyński 232/09/V 8.10.2009 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
9 Krystyna Miłobędzka 315/10/V 6.10.2010 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
10 Andrzej Falkiewicz 316/10/V 6.10.2010 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
11 Bożena Ewicz 317/10/V 6.10.2010 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
12 Janusz Napierała 142/12VI 29.05.2012 Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa
13 Zenon Błądek 143/12/VI 29.05.2012 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
14 Alina Rykowska-Zwolska 144/12/VI 29.05.2012 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa pośmiertnie
15 ks. kard. Marian Jaworski 221/13/VI 21.05.2013 Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa
16 Ludwik Madej 46/15/VII 19.05.2015 Zasłużony dla Miasta Puszczykowa