WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA 2012

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 r.

Formularze wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.11.2012 r. - informacja o numerach i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Postanownienie Nr 20/12 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie okręgu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rad

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym nr 6