WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA 2021

Kandydaci zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą w Puszczykowie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu nr 3

Piotr Krzyżański - KWW PIOTRA KRZYŻAŃSKIEGO

Jakub Kuźniarski - KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA

Ewa Michałek-Ciechomska - KWW EWY MICHAŁEK-CIECHOMSKIEJ

 

Do 17 września br. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać dodatkowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

druk dla pełnomocnika komitetu

 

Lista wiadomości