Zamówienia poniżej 130 tys. zł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i wolnożyjących na terenie Miasta Puszczykowa w roku 2022 - UWAGA! ZMIANA TERMINU

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i wolnożyjących na terenie Miasta Puszczykowa w roku 2022

Formularz Oferty

Uwaga: zmiana w formularzu oferty - w pkt. 4 Skracanie cierpień skreślono "transport do utylizacji wraz z kosztami utylizacji". Transport i koszt utylizacji zawarty jest w pkt. 7

Lista wiadomości