Dostawa i montaż 10 sztuk AED na terenie miasta Puszczykowa oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie II części przedmiotu zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie II części przedmiotu zamówienia

Lista wiadomości