Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie I części przedmiotu zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie I części przedmiotu zamówienia