Jesteś tutaj:   

Zgromadzenia

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy prawo o zgromadzeniach

"4. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1":
 
tel. +48 61 898 37 00 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy prawo o zgromadzeniach

"3. Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia."
 
 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy prawo o zgromadzeniach

"5. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia":
 

fax. +48 61 898 37 11