Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy prawo o zgromadzeniach

"4. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1":
 
tel. +48 61 898 37 00