Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy prawo o zgromadzeniach

"5. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia":
 

fax. +48 61 898 37 11